בנייני מגורים תמ"א 38 - פרויקטים שהסתיימו

הבניין ממוקם ברחוב חד סיטרי סמוך לבית הספר היסודי ברטוב.
מדובר בניין גדול בעל שתי כניסות, בן 3 קומות על גבי קומת עמודים ובו 15 דירות קיימות. לחלק מהדיירים הייתה קיימת חניה רשומה בטאבו.
שטח המגרש קטן והמגרש צר ועמוק, דבר שהקשה על הגישה לעבודות הבנייה והחיזוק.
העבודות כללו חיזוק ושיפוץ המבנה תמורת בניה של 1.5 קומות חדשות ובהן 5 דירות חדשות.
התמורה לדיירים כללה חיזוק ושיפוץ של הבניין, תוספת של ממ"ד למרבית הדירות, שיפוץ המקלט הקיים, מחסן משותף לכל כניסה, צנרת חשמל ואינסטלציה חדשה, קווי ביוב חדשים, חדר גז מסודר, חדר אשפה תקני, הוספה של חניות ציבוריות עבור הדיירים הקיימים, כניסה חדשה עם לובי מודרני, מעלית, ועוד הרבה חידושים.
 

 
הבניין ממוקם ברחוב חד סיטרי סמוך לאחוזה.

מדובר בבניין בעל שתי כניסות בן 3 קומות על גבי קומת עמודים ובו 12 דירות קיימות .
לדיירים לא היו קיימות חניות רשומות בטאבו.
העבודות כללו חיזוק ושיפוץ המבנה תמורת בניה של 2.5 קומות חדשות ובהן 7 יחידות דיור.
התמורה לדיירים כוללת חיזוק ושיפוץ של הבניין, תוספת ממ"ד ומרפסת לכל דירה, צנרת חשמל ואינסטלציה חדשה, קווי ביוב חדשים, חדר גז מסודר, חדרי אשפה תקניים, הוספת חניות לכלל הדיירים הקיימים, כניסה חדשה עם לובי מואר ומעוצב, הוספת מעלית, ועוד הרבה חידושים.

 
הבניין ממוקם ברחוב חד סיטרי סמוך לבניין שעבר הליך דומה שנה קודם ולאשכול גני ילדים חדש.
מדובר בבניין בעל שתי כניסות בן 3 קומות על גבי קומת עמודים ובו 12 דירות קיימות.
למרבית הדיירים הייתה קיימת חניה רשומה בטאבו.
העבודות כללו חיזוק ושיפוץ המבנה תמורת בניה של 2.5 קומות חדשות ובהן 6 יחידות דיור.
התמורה לדיירים כללה חיזוק ושיפוץ של הבניין, תוספת ממ"ד ומרפסת לכל דירה, צנרת חשמל ואינסטלציה חדשה, קווי ביוב חדשים, חדר גז מסודר, חדר אשפה תקני, הוספת חניות עבור הדיירים הקיימים שלא הייתה להם חניה, כניסות חדשות עם לובי מודרני, הוספת מעלית, ועוד הרבה חידושים.

 

הגליל 37 רעננה -2011

הבניין ממוקם ברחוב חד סיטרי סמוך לרחוב אחוזה הראשי והמרכזי, ויחד עם זאת במקום שקט עם תנועה מעטה.
בניין בעל שתי כניסות בן 3 קומות על גבי קומת עמודים ובו 12 דירות קיימות.
בשל ממדיו הצרים של המגרש, הגישה לעבודות הבנייה והחיזוק הייתה קשה ובעייתית ובשל כך הותקן מנוף לכל מהלך הבניה.
העבודות כללו חיזוק ושיפוץ המבנה תמורת בניה של 1.5 קומות חדשות ובהן 4 יחידות דיור.
התמורה לדיירים כללה חיזוק ושיפוץ של הבניין, החלפת אלומיניום בכל הדירות, שיפוץ המקלט הקיים, צנרת חשמל ואינסטלציה חדשה, קווי ביוב חדשים, חדר גז מסודר, חדר אשפה תקני, הוספה חניות עבור הדיירים הקיימים שלא הייתה להם חניה, כניסה חדשה עם לובי מודרני, הוספת מעלית לכל כניסה, ועוד הרבה חידושים.

 
הבניין ממוקם ברחוב חד סיטרי סמוך לחלקו המזרחי של רחוב אחוזה הראשי והמרכזי.
מדובר בבניין קטן בעל כניסה אחת בן 3 קומות על גבי קומת עמודים ובו 9 דירות קיימות.
לכלל הדיירים הייתה קיימת חניה רשומה בטאבו.
העבודות כללו חיזוק ושיפוץ המבנה תמורת בניה של 1.5 קומות חדשות ובהן 3 יחידות דיור.
התמורה לדיירים כללה חיזוק ושיפוץ של הבניין, תוספת מרפסות לדירות האחוריות (לא ניתן היה להוסיף מרפסות לדירות הקדמיות בשל קוי הבניין), שיפוץ המקלט הקיים, תוספת מחסנים לחלק מהדירות, צנרת חשמל ואינסטלציה חדשה, קווי ביוב חדשים, חדר גז מסודר, חדר אשפה תקני, כניסה חדשה עם לובי מודרני, הוספת מעלית ועוד הרבה חידושים.

 
 
ארד הבונה חברה לבניה בע"מ, כתובת טשרניחובסקי 16 כפר סבא, ת.ד. 392, מיקוד 4427108, פקס 09-7484286, טלפון 09-7453004